Browsing Category

آموزش کامپیوتر

این کارها را با لپ تاپ تان نکنید!

برخی بدترین راه رابرای تعمیرلوازم الکترونیکی خود انتخاب می‌کنندوآن اینکه بدون هیچ اطلاع علمی، دست به تعمیر لپ‌تاپشان می‌زنند، در حالی که برخی از این اقدامات کارهایی است که اگر می‌خواهید دستگاه الکترونیکی شما...

چگونگی تمیز کردن لپ تاپ

کیبورد کامپیوتر‌ها منبع سرشاری از میکروب‌ها و جِرم‌ها هستند که می‌تواند دلیل بسیاری از بیماری‌ها و ناخوشی‌ها شود. مرکز کنترل بیماری‌ها نیز پیشنهاد می‌دهد که کاربران لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترها، کیبورد وموس و دیگر سطوح...

روش تمیز کردن لپ تاپ

تمیز کردن لپ تاپ می‌تواند عمر دستگاه را افزایش دهد. همین برای تمیز کردن گاه به گاه آن کافی نیست؟ کیبورد کامپیوتر‌ها منبع سرشاری از میکروب‌ها و جِرم‌ها هستند که می‌تواند دلیل بسیاری از...

چگونه لپ تاپ را خنک کنیم؟

 لپ‌تاپ‌ها به سبب شکل، اندازه، نوع طراحی، قطعه‌های به کار گرفته‌شده در آنان، و باتری بزرگی که دارند، همواره گرم می‌شوند. اگر بیش از اندازه به کار گرفته شوند، بدنه آن‌ها داغ می‌شود، کارکردشان...