Browsing Category

سیستم های صوتی

آموزش دستیار صوتی گوگل

Issa Rae صدا را بە Google Assistant انتقال می دهد . شما می توانید بە وسیله دستیار صوتی گوگل در مورد آب و هوا از تلویزیون سوال کنید ، بدون هیچ فوت وقتی به شما...

تلویزیون ۵۵x9500G

کمپانی sony از قدیم الایام در تمام خانواده های ایرانی جایگاه و احترام زیادی داشته است.از ضبط ها و ویدیو ها گرفته تا نوار کاست های آن هیچ خانه ای نیست که با آن...

گیرنده های DVB-T

پخش ویدیوی دیجیتالی-زمینی ((DVB-T))یا((Digital Video Broadcasting — Terrestrial)) پخش ویدیوی دیجیتالی استاندارد کنسرسیوم اروپایی برای پخش تلویزیون دیجیتالی بروش زمینی است که اولین بار در سال ۱۹۹۷ در بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم صدا، تصویر و سایر...